Webtilgængelighed

Tilgængelighedserklæring

Alle offentlige hjemmesider er forpligtet til at offentliggøre og ajourføre en detaljeret, udtømmende og klar webtilgængelighedserklæring i et tilgængeligt format om deres websteder og mobilapplikationers overholdelse af loven.

Loven om webtilgængelighed kræver, at du skal offentliggøre en tilgængelighedserklæring på dit websted. Det skal du gøre fra det tidspunkt, hvor dit websted er omfattet af loven (23. september 2020).

En tilgængelighedserklæring kan sammenlignes med en form for varedeklaration. Den fortæller brugeren noget om, hvad et bestemt produkt indeholder. Tilgængelighedserklæringen skal blandt andet deklarere i hvilket omfang webstedet eller mobilapplikationen overholder lovens krav om webtilgængelighed.

Digitaliseringsstyrelsen stiller en digital løsning til rådighed til produktion af webtilgængelighedserklæringer. Offentlige organer har pligt til at bruge denne digitale løsning.

Formålet med loven er at gøre vores hjemmesider mere tilgængelige for brugerne, navnlig personer med handicap, som nedsat syn, ordblindhed med mere.