Visionsplan for Hjordkær Hallen

Aktiv Aabenraa ønsker at sikre de bedst mulige rammer for det gode liv i bevægelse i og omkring de kommunale idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune. Visionsplanen for Hjordkær Hallen er et samarbejde med DGI Facilitetsudvikling.

Der er fra august 2021 til september 2021 afholdt to visionsseminar og individuelle dialogmøder med interesser i og omkring Hjordkær Hallen. Muligheder, drømme og behov er skitseret, og inputs er samlet i et opsamlingsnotat udarbejdet sammen med DGI Facilitetsudvikling.

Mandag den 14. marts 2022 er oplægget præsenteret og bearbejdet i fællesskab. Resultatet er en rammeaftale og fælles visionsplan for området. Der er nedsat en styregruppe blandt områdets interessenter, som skal varetage de kommende udviklingstiltag - og arbejdet er i fuld gang sammen med A78 arkitekter.

EN FÆLLES PLAN

Visionsplanen skal danne baggrund for Hjordkær Hallens fremtidige udvikling og fremsætter et fælles værdigrundlag for området mange interessenter. Visionsplanen danner afsæt for nye muligheder i området og bør være med til at binde eksisterende initiativer sammen med de nuværende faciliteter. 

Forbliv opdateret på denne side.

Har du spørgsmål til arbejdet kontakt Projektkoordinator Erik Uldall Hansen euh@aabenraa.dk eller Aktivitetskoordinator Maja Lykke Schmidt malsc@aabenraa.dk