Visionsplan for Fladhøj Idrætscenter

Forbedrede adgangsforhold, øget synligheden af hallen og udvikling af nye aktivitetstilbud og faciliteter ved Fladhøj Idrætscenter i Rødekro.

Fra september 2020 til marts 2021 er der afholdt workshops for interessenter i og omkring Fladhøj Idrætscenter. Muligheder, drømme og behov er skitseret, og resultatet ses i analysegrundlaget udarbejdet af Arkitektfirmaet Keingart - space activators. Keingart har stor erfaring og en meget innovativ tilgang til udvikling af idrætsfaciliteter.

EN FÆLLES VISIONSPLAN

Analysegrundlaget danner baggrund for en samlet visionsplan for området og kommer med bud på sammenhænge mellem Fladhøj Idrætscenter og de institutioner, der er blevet bygget rundt om anlægget. Planen tager højde for områdets fremtidige muligheder i form af bedre adgangsforhold til hallen, parkering samt et nyt udeområde, der binder institutionerne og målgruppernes ønsker og behov sammen.

Derudover er der synliggjort et behov for at skabe nye muligheder i området, der kan løse kapacitetsudfordringer og indfri ønsket blandt borgere og foreninger om et fælles samlings- og mødested i byen. Arbejdet med visionsplanen skal danne grundlag for gode synergier mellem facilitet og aktivitet både indendørs og udendørs. 

DEL 1 GODKENDT

Visionsplanen er inddelt i to dele. Et kortsigtet perspektiv, der tager udgangspunkt i ønsker og behov her og nu samt et langsigtet perspektiv, der skal ses som et forslag til, hvordan idrætsfaciliteter i området bør udvikles frem mod 2040. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 6. april at sende del 1 i høring. Efter høringsperioden (7. april til 5. maj 2022) er udvalget præsenteret for høringssvar og justeringer og har til udvalgsmødet den 31. maj 2022 godkendt visionsplanens del 1. 

Den samlede visionsplan for Fladhøj Idrætscenter finder du her. Nu kan arbejdet begynde i samarbejde med områdets interessenter.

Næste møde afholdes den 13. oktober 2022 kl. 17-19.00 i Fladhøj Hallen. Du tilmelder dig mødet her.

Forbliv opdateret på denne side.

Har du spørgsmål til arbejdet kontakt fritidskonsulent Britta Becker Madsen bbm@aabenraa.dk eller Aktivitetskoordinator Maja Lykke Schmidt malsc@aabenraa.dk