Aktivitetsplads ved Tinglev Fritidscenter

Aktiv Aabenraa ønsker at sikre de bedst mulige rammer for det gode liv i bevægelse i og omkring de kommunale idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune. Aktivitetspladsen ved Tinglev Fritidscenter er et samarbejde med Tinglev Skole, Just Human og Kompan.

Aktiv Aabenraa har i foråret 2021 ansøgt More Play Puljen. En pulje under Just Human i et samarbejde med KOMPAN med formålet om at give en hjælpende hånd til at realisere drømmen om en lege- og aktivitetsplads, hvor børn og voksne kan være sammen i bevægelse. Projektet er efterfølgende udviklet i samarbejde med KOMPAN, Tinglev Skole og øvrige brugere af Tinglev Hallen.

AKTIVITETER FOR ALLE

Formålet med Aktivitetspladsen er at gøre Tinglev Fritidscenter attraktivt for flere målgrupper både indendørs og udendørs. Tinglev Skole har haft et specifikt ønske om en udendørs multibane og Aktiv Aabenraa har peget på området mellem hal og svømmehal som et område, der trænger til udvikling og fornyelse.

Projektet indeholder en multibane, en løbebane, opholdsmuligheder samt træningsareal som skal tilgodese interessenternes ønsker og skabe en øget sammenhængskraft mellem faciliteter og aktiviteter i området.

Realiseringen inddeles i to etaper. Der arbejdes i øjeblikket på etableringen af den første etape, en multibane og løbebane. 

Se mere

  • Endelig oversigtstegning over området er på vej og vi afventer støjberegninger og derefter byggetilladelsen, så projektet kan gå i gang (juni, 2022).

Forbliv opdateret på denne side.

Har du spørgsmål til arbejdet kontakt projektkoordinator Erik Uldall Hansen euh@aabenraa.dk eller Aktivitetskoordinator Maja Lykke Schmidt malsc@aabenraa.dk