Covid-19

Retningslinjer opdateret 01. september 2021


Fra den 1. september 2021 er alle retningslinjer på kultur- og fritidslivet erstattet af Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om smitteforebyggende adfærd.

Det betyder, at der for kultur-, idræts- og foreningslivet ikke længere er særlige krav til forsamlinger, afstand, tjek af coronaspas mv.
Heller ikke til større idræts- og kulturarrangementer er der krav om coronapas. 

Retningslinjer er fjernet på Kulturministeriets hjemmeside og erstattet af henvisninger til Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger. 

Fra den 10. september betegnes Covid-19 ikke længere som en samfundskritisk sygdom, og øvrige restriktioner vil herefter blive ophævet. 

Har du spørgsmål til retningslinjer eller genåbning, kontakt Aktiv Aabenraa på tlf. 73 76 89 10 og forbliv opdateret på www.kum.dk 

 

Vi glæder os til at tage imod jer!

 

Venlig hilsen
Aktiv Aabenraa.