Helhedsplan for Fladhøj Idrætscenter

Aabenraa Kommune og Aktiv Aabenraa ønsker at udvikle aktivitetstilbud og faciliteter ved Fladhøj Idrætscenter og de omkringliggende arealer, samt skabe bedre sammenhæng og synlighed i nærområdet.

Der er fra september 2020 til marts 2021 afholdt workshops for interesser i og omkring Fladhøj Idrætscenter. Muligheder, drømme og behov er blevet skitseret, og resultatet er en helhedsplan for området udarbejdet af Arkitektfirmaet Keingart - space activators. Keingart har stor erfaring og en meget innovativ tilgang til udvikling af idrætsfaciliteter.

 • EN FÆLLES VISIONSPLAN 

  Helhedsplan har haft som opdrag at komme med bud på sammenhænge mellem Fladhøj Idrætscenter og de institutioner, der er blevet bygget rundt om anlægget. Helhedsplanen danner derfor grundlag for gode synergier mellem facilitet og aktivitet både indendørs og udendørs og kan være med til at indfri ønsket blandt Rødekros borgere og foreninger om at få et fælles samlings- og mødested i byen. 

  Helhedsplanen forholder sig overordnet til hele Fladhøj/Rødekro-området og giver et bud på, hvordan idrætsfaciliteterne i sammenhæng bør udvikles frem mod 2030/40.

  Kultur- og Fritidsudvalget er den 2. juni 2021 blevet præsenteret for analysegrundlaget.

 • ANALYSEGRUNDLAG

  Find hele analysegrundlaget og de spændende ønsker til området omkring Fladhøj Idrætscenter her.

  Sagsfremstilling fra udvalgsmødet i juni findes her.

  Kultur- og Fritidsudvalget vil til udvalgsmødet i oktober blive fremlagt sagen til videre drøftelse.

  Forbliv opdateret på denne side.

  Har du spørgsmål til arbejdet kontakt leder af Aktiv Aabenraa Pia Paustian pbpa@aabenraa.dk eller Aktivitetskoordinator Maja Lykke Schmidt malsc@aabenraa.dk